2011 - Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică