Personal auxiliar
Adm. financiar:

Rodica Vatache
Personal didactic auxiliar:


Ing. Ion Mihai


Teh. Seceleanu George
Electr. Mititelu Sorin
Ing. Filipescu Adriana
 


2011 - Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică