În anul 2010 ia ființă Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică ce reunește membrii Catedrei de Automatică și Informatică Industrială (AII)Catedrei de Electrotehnică, Mașini și Instalații Electrice (EMIE) și ai Catedrei de Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiei Electrice (ISCEE).

Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică face parte din Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică a Universității "Dunărea de Jos" din Galați.


STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, RELAȚIILE DE COLABORARE/COOPERARE, ATRIBUȚIILE SPECIFICE ȘI RESPONSABILITĂȚILE DEPARTAMENTULUI DE AUTOMATICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ (AIE)

 

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTULUI DE AUTOMATICĂ ȘI INGINERIE ELECTRICĂ (AIE)

Structura sistemului de asigurare a calităţii pentru programele de studii licenţă şi master

Structura sistemului de asigurare a calităţii pentru centrele de cercetare

 


- 2016 -

 

Începere proiect ERASMUS+ T4


Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, cu sediul în Galați, Str. Domnească, Nr. 47, în calitate de beneficiar, derulează începând cu data de 03 octombrie 2016, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 2 – parteneriate strategice, proiectul internațional cu numărul 2016-1-RO01-KA202-024519, intitulat „Transnational Technology Transfer Training: Training Blueprints for Accelerated Growth”, acronim T4, având ca finalitate reducerea decalajului între IMM-uri, la nivelul Uniunii Europene, și transferul de tehnologie (concept + actori) prin studii de caz la obiect, ușor de utilizat și ușor de înțeles, cât și prin abordări de formare orientate spre practică.

 


 


Structura anului universitar 2016-2017COMISIA DE ORIENTARE ȘI ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ


rESPONSABILII de an/Grupe pentru studenȚii domeniului INGINERIA SISTEMELOR

rESPONSABILII de an/Grupe pentru studenȚii domeniului INGINERIe electrica
 

 

 


2011 - Departamentul de Automatică și Inginerie Electrică